Kaikki artikkelit > Kehittyvä sähköautoilu > Leasing on myös trendien mukainen valinta

Leasing on myös trendien mukainen valinta

Otavamedian 13.11.2018 julkaistussa ”Tulevaisuuden liikkuja” -tutkimuksen mukaan auton omistaminen kiinnostaa suomalaisia yhä vähemmän. Jopa 20 % autollisista on harkinnut autosta luopumista. Uudet liikkumisen palvelut ja leasing kasvattavat suosiotaan.

Otavamedian kyselytutkimukseen osallistui 1 032 väestön edustajaa sekä 196 DriveNow- ja OP Kausiauto -palveluiden aktiivikäyttäjää. DriveNow’n ja OP Kausiauton asiakkaat edustavat tutkimuksessa uusia liikkumisen palveluita käyttäviä liikkumisen edelläkävijöitä. Uusilla liikkumisen palveluilla tutkimuksessa tarkoitetaan esimerkiksi autojen yhteiskäyttöpalveluita, minuutti-, kilometri-, tai kuukausihinnoiteltuja vuokrapalveluita ja yksityisleasingia.

Väestöstämme valtaosa liikkuu vielä perinteisin tottumuksin ja rutiinein. Edelläkävijät ovat puolestaan omaksuneet uudet palvelut ja monipuolisen liikkumisen jo luonnolliseksi osaksi arkeaan. Väestöstä jo 12 % on harkinnut yksityisleasingia. Tutustu tästä eri leasing-muotoihin.

Uusien liikkumisen palveluiden suosion leviämistä on mahdoton ennustaa. Isot muutokset kestävät vuosia, jopa vuosikymmeniä. Tulevaisuuden vaatimaan suuntaan kehittyminen edellyttää asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä ponnistavia toimintamalleja – paitsi uusien tuotteiden ja palveluiden suhteen, myös esimerkiksi asiakkuuksien hoidossa.

Suomalaiset kokevat tärkeäksi omassa liikkumisessaan etenkin mahdollisuuden liikkua oman aikataulunsa mukaan, helposti, nopeasti ja mukavuudesta tinkimättä.

liikkumisen palvelut

Lähde: Otavamedia Tulevaisuuden liikkuja -tutkimus

Jopa viidesosa on ainakin harkinnut autosta luopumista

Oma auto on monelle autoilijalle tärkeä liikkumisen muoto. Sen tuoma vapaus ja liikkumisen helppous ovat yleisimpiä syitä sen pitämiselle. Auto koetaan myös välttämättömänä arjen kulkuvälineenä: sille on tarvetta pitkien välimatkojen vuoksi, eikä julkisen liikenteen koeta olevan helposti saatavilla.

leasing

Joka viides autollisista on kuitenkin harkinnut autosta luopumista. Edelläkävijöissä osuus on jopa 60 prosenttia. Merkittävin syy autosta luopumiselle on sen korkeat kustannukset. Moni käyttäisikin autoon kuluvat rahat mieluummin johonkin muuhun. Myös auton tuoma vaiva, kuten huollot ja muu ylläpito, on keskeinen syy autosta luopumisen harkitsemiselle. Uudet palvelut tarjoavat huolettomamman vaihtoehdon autoiluun.

Uusien palveluiden käyttäjä yllättyy positiivisesti

Suomalaisista jo noin viidennes on kiinnostunut uudenlaisista liikkumisen palveluista, mutta ne tuntuvat vielä monesta vierailta ja kokeilupäätökseen liittyy tiedonpuutteen vuoksi riski. Neljäsosa kuitenkin uskoo niiden arkipäiväistymiseen.

Tutkimus osoittaa uusia liikkumisen palveluita käyttäneiden kokemusten olevan pääsääntöisesti positiivisia. Kokeilun myötä negatiiviset ennakkoluulot kääntyvät siis monen asian suhteen luultua positiivisemmiksi. Ei-kokeilleet suhtautuvat muun muassa palveluiden toiminta-alueen riittävyyteen, auton saamiseen yllättävän tarpeen vaatiessa ja hinta-hyötysuhteeseen varauksellisemmin.

Edelläkävijä valitsee yksityisleasingin

Valtaosa edelläkävijöistä nauttii edelleen autolla ajamisesta – se ei vain tarkoita suoraan sen omistamista. Heistä vain 12 % kokee auton omistamisen itselleen tärkeäksi. Yksityisleasingista kiinnostuneita edelläkävijöistä löytyy senkin edestä jo peräti 40 %.

Edelläkävijöissä korostuu kiinnostus autotoimialan kehitystä ja innovaatioita kohtaan, sekä ympäristötietoisuus. He ovat myös kiinnostuneempia uusista palvelumalleista, kuten yksityisleasingista. Jopa kolmasosa edelläkävijöistä uskoo, että oman auton ostamisen sijaan autoja tullaan hankkimaan yhä enemmän leasing-sopimuksilla.

Jopa puolet edelläkävijöistä harkitsee sähköautoa

Ympäristöön liittyvät asiat mietityttävät jo joka neljättä suomalaista. Edelläkävijöistä jopa puolet on harkinnut sähköauton tai hybridin hankkimista.

Edelläkävijöitä ja koko väestöä yhdistää näkemys julkisen liikenteen järjestämisvastuun siirtymisestä yksityisille yrityksille ja julkinen päätöksenteko ympäristöystävällisyyden ajamiseksi. Molemmat uskovat myös yhtäläisesti liikkumisen palveluiden verkoston valtakunnalliseen laajenemiseen.

Edelläkävijät näkevät liikkumisen palveluiden yleistyvän ja verkoston laajenevan koko maahan. Yli kolmannes heistä uskoo perinteisten autobrändien ja liikkeiden laajenevaan palveluvalikoimaan.

OP Kulku on ladattavien autojen leasing-palvelu sekä yksityisille että yrityksille. Palvelusta löytyvät lähes kaikki Suomen markkinoilla myytävät sähköautot ja ladattavat hybridit.

Oletko jo valmis edelläkävijäksi? Jätä tästä yhteydenottopyyntö ja hanki huoleton OP Kulku -leasing.