Kaikki artikkelit > Sähköautoilijan arki > Vierasblogi: Sähköauton kotilataus

Vierasblogi: Sähköauton kotilataus

Kiireinen aamu ja unohdit ladata sähköauton kaupassa tai töissä käydessä? Ei hätää – kotilataus on helppo ratkaisu, ja sähköauton akku on aina aamulla täynnä.

Autot seisovat suurimman osan ajasta paikallaan erilaisilla parkkipaikoilla. On melko kätevää jos autoa voi ladata aina, kun sillä ei ajeta! Erityisesti yöaikaan autot odottavat aamua pihoilla, katoksissa ja parkkiruuduissa. Moni ei tule ajatelleeksi, että näin Pohjolan perukoilla lähes kaikkiin ruutuihin tulee sähköä, jota sähköautot voivat hyödyntää. Talvella lukuisat autoilijat kytkevät lämmittimen sähköjohdon lämpötolpan pistorasiaan – samalla tavalla sähkö liikkuu perinteisen auton lämmittimeen tai sähköauton akkuun.

Sähköauton lataaminen kotona eli kotilataus on tärkein ja samalla myös vaivattomuudesta johtuen suosituin tapa ladata sähköautoa. Tätä kotilatausta voidaan tarpeen mukaan täydentää työpaikkalatauksella, asiointilatauksella ja matkalatauksella, mutta eniten ajasta auto seisoo kotona, jolloin lataus sujuu siinä samalla.

Miten lataan sähköautoa kotona?

Sähköauton lataaminen on onneksi valmistajan toimesta tehty suhteellisen helpoksi. Jos perinteisen auton lämmitysjohdon tai vaikkapa imurin kytkentä pistorasiaan onnistuu, niin sähköauton perusvarusteisiin kuuluvan latausjohdon ”töpseli” on täysin samanlainen ja yhtä helposti kytkettävissä. Siksi sähköauton kotilataaminen on yksinkertaisimmillaan äärimmäisen helppoa.

Kotilatauksen tyypilliset haasteet ja mahdollisuudet

Asumismuoto, oikea tieto ja latauspaikan tekniikka ovat kolme tärkeintä ja tyypillisintä kotilatauksen haastetta ja samalla mahdollisuutta.

Asumismuoto, eli asutko kerrostalossa, rivitalossa tai omakotitalossa, asettaa joko haasteita tai luo helpon mahdollisuuden kotilatauksen järjestämiseen.

Kerrostalossa parkkipaikat saattavat olla erillisessä parkkihallissa tai isolla pysäköintialueella, jolloin jopa yhteydenpito latauksen järjestämiseksi saattaa olla ensimmäinen kompastuskivi, vaikka esimerkiksi lämpötolppa olisi helposti saatavilla. Toki on myös pysäköintiruutuja, joissa ei ole mitään sähköä lähettyvillä. Tässä tapauksessa täytyy sähköä etsiä muualta. Toisaalta joihinkin parkkihalleihin on jo asennettu erillisiä sähköauton latauspisteitä, kuten alla olevassa parkkihalliyhtiössä.

sähköauton kotilataus

Omakotitaloissa pätee usein oman tuvan ja oman luvan sääntö, jolloin esimerkiksi oman kotilatauslaitteen asennuttaminen sähköurakoitsijalla on helposti järjestettävissä, koska luvat, sekä tekniset ja käytännön sovellukset on sovittavissa yksinkertaisesti. Usein myös autojen määrä rajoittuu yhteen tai kahteen sähköautoon.

Rivitaloissa tai vastaavissa pienemmissä taloyhtiömuodoissa automäärä on rajallisempi kuin kerrostaloissa. Kaikissa asunto-osakeyhtiöissä sähköauton lataamisen kannalta avainroolissa ovat isännöitsijä ja yhtiön hallitus. Suomessa ei yksittäisellä osakkaalla ole vielä automaattista oikeutta kotilataukseen, joten latauslupa täytyy tässä asumismuodossa hankkia erikseen.

sähköauton kotilataus

Oikea tieto auttaa kotilatauksen järjestämisessä

Onnistuneessa latauspaikan toteutuksessa latauslupa ja latauspaikan tekniikka vaativat oikeanlaista tietoa.

Taloyhtiöissä isännöitsijöillä on työnsä puolesta velvollisuus opastaa hallitusta ja olla perillä myös sähköauton lataamiseen liittyvistä perusteista tai ainakin hankkia pääsy kanaviin, joista oikeaa tietoa voi saada.

Vielä valitettavan usein, varsinkin vanhemmissa yhtiöissä, sähköauton lataus on kummallisuus, johon ei vielä olla jouduttu paneutumaan. Siksi paras tapa aloittaa on hankkia riittävä tieto esimerkiksi kaupallisen toimijan latauspaikkakartoituksella, jossa eritellään mitä asioita tulee järjestelyissä ja teknisessä toteutuksessa huomioida. Sen jälkeen yhtiö voi linjata miten sähköautoja ladataan ja esimerkiksi mahdolliset sähkötekniset investoinnit voidaan viedä eteenpäin päätettäväksi. Parhaassa tapauksessa oikea tieto on hankittu, lataamisen voi aloittaa jo hyvin pian ja teknisiä tai hallinnollisia esteitä ei ilmene.

Lataamisen tekniset vaatimukset

Teknisesti toteutustapoja on monia ja asumismuoto määrittää millä tasolla asioihin tulee paneutua. Oman kokemuksen perusteella paras ratkaisu on asentaa erillinen latauslaite aina kun parkkipaikan sähköt sen sallivat. Rivitaloissa ja omakotitaloissa tämä on usein myös helppo ja nopea toteuttaa.

Omakotitalossa sähköliittymän koko ja kaapeloinnit ovat tärkeimmät tekniset osa-alueet kotilataukselle. Normaali suomalainen sähköliittymä on sulakkeiltaan 3x25A, josta riittää oikein asennettuna hyvin virtaa yhden sähköauton kotilataukseen. Omakotitalon kotilatausratkaisu valitaan kolmesta parhaiten omaan käyttöön ja automäärään soveltuvasta lataustavasta: Tavallisesta (jatkuvalle virralle soveltuvasta) suko-pistorasiasta, punaisesta kolmivaiheisesta ns. voimavirtarasiasta tai erillisestä kotilatausasemasta. Mikäli yhtä aikaa käytettäviä sähkölaitteita tai esimerkiksi sähköautoja on useita, kannattaa sähköliittymä päivittää vastaamaan sopivaa huipputehoa. Sähkön kulutus mitataan normaaliin tapaan.

Kerros- ja rivitaloissa yhtenä haasteena saattaa olla autopaikan sähköjen erillisyys varsinaisen asunnon sähköistä ja siten sähkölaskusta. Erillinen mittarointi tai vähintään kiinteä maksu on usein vaatimus sähköauton lataamiselle omalla tai yhtiön autopaikalla. Teknisesti ratkaisuja on nykyisin saatavilla pienestä lämpötolpan kellokytimen korvaavasta mittaroidusta pistorasiasta aina koko parkkialueen yhtenäisiin kuormaa tasaaviin ja sähköä akkuihin varastoiviin sähköjärjestelmiin. Eli kaikki on teknisesti ratkaistavissa, oli kyseessä uusi tai vanha kerros- tai rivitalo. Tärkeintä on, että asioista keskustellaan oikeilla termeillä, eikä sähköauton lataamisen järjestämisestä tehdä todellisuutta hankalampaa. Sähköautot yleistyvät vauhdilla ja usein rajoitteena oleva tiedon puute on korjattavissa.

Kotilataus käytännön esimerkein

Omakotitalo

Autotallin nurkalta suko-rasiasta on helppo ladata sähköautoa. Tämä soveltui hyvin myös sähkölämmitteisen omakotitalon sähkötarpeeseen, latausvirta on pieni, mutta riittää hyvin yön yli lataukseen. Pistorasian soveltuvuus jatkuvalle virralle on hyvä tarkistaa.

sähköauton kotilataus

Rivitaloyhtiö

Sähkömies vaihtoi autopaikalle tavallisen kellokytkimellä varustetun lämmitysrasian tilalle jatkuvaa latausvirtaa tuottava lataus/lämmitysrasian. Mitään muita muutoksia ei tarvinnut tehdä ja viereisellä paikalla säilyi normaali ajastettava pistorasia. Autopaikan sähköt olivat kiinteistön omasta sähköstä, joten latauspuolen pistorasialla on oma mittari, jonka mukaan lataussähkö voidaan veloittaa todellisen kulutuksen mukaisesti.

sähköauton kotilataus

Erillistaloyhtiö

Taloyhtiöön toteutettiin kahdelle autopaikalle kiinteän latauslaitteen asennus. Ensin teetettiin kiinteistölle latauspaikkakartoitus, jossa selvitettiin ammattilaisen toimesta sähköliittymän ja autopaikkojen sähköjen soveltuvuus tämän hetkisen tarpeen ja tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Jokaisen autopaikan lämmitysrasia oli jo kytketty suoraan huoneistojen omiin sähkömittareihin, ja koska kaikki oli näin uudessa yhtiössä kartoituksen mukaan kunnossa, voitiin lämmitysrasian sähköjohto kytkeä suoraan uuteen latauslaitteeseen. Samalla luotiin toimintamalli tulevaisuutta varten, joten jokainen yhtiössä sähköauton hankkiva voi pelkällä ilmoituksella asennuttaa oman latauslaitteen omalle autopaikalleen.

sähköauton kotilataus

Lue op.median artikkelista miten taloyhtiössä varaudutaan sähköautoiluun. OP Kulku on koonnut myös sähköautoilijan latausoppaaseen vastaukset sähköauton lataamisen yleisimmistä kysymyksistä. Lataa opas täältä.

kirsi immonen

Kirsi Immonen

Sähköisen liikkumisen edistäjä ja tapahtumatuottaja. Kuvaan, kirjoitan ja jaan kokemuksia sähköautoilijan arjesta yhteistyössä OP:n kanssa. Perheeseeni kuuluu mies ja kaksi lasta. Perhettä liikuttaa kaksi sähköautoa ja sähköisiä kilometrejä kertyy arjen, tapahtumien, koeajojen ja lomailun parissa yli 60 000 km vuodessa.